"მჯერა, რომ დედა სულ ჩემთანაა; ქველმოქმედებაც მისი სიყვარულის გამო დავიწყე... სამწუხაროდ, ყველა ადამიანის განკურნება არ შემიძლია..." - გიგა ჭიკაძე ოქტაგონზე და მის მიღმა

"მჯერა, რომ დედა სულ ჩემთანაა; ქველმოქმედებაც მისი სიყვარულის გამო დავიწყე... სამწუხაროდ, ყველა ადამიანის განკურნება არ შემიძლია..." - გიგა ჭიკაძე ოქტაგონზე და მის მიღმა

ახალი ამბები / კრივი
18-01-2022, 01:00იყო დრო, რო­დე­საც UFC-ში ქარ­თვე­ლი მებ­რძო­ლის მოხ­ვედ­რა სა­ნატ­რე­ლი და თით­ქმის წარ­მო­უდ­გე­ნე­ლიც კი იყო. MMA, ჩვენ­თან გავ­რცე­ლე­ბუ­ლი სპორ­ტუ­ლი სა­ხე­ო­ბე­ბის­გან გან­სხვა­ვე­ბით, სრუ­ლად კო­მერ­ცი­უ­ლია და მას­ზე სა­ხელ­მწი­ფო ფე­დე­რა­ცი­ებს თით­ქმის არა­ნა­ი­რი ზე­გავ­ლე­ნა არ აქვთ. შე­სა­ბა­მი­სად, მებ­რძო­ლებს სა­კუ­თა­რი ხარ­ჯე­ბით უწევთ ვარ­ჯი­ში, ახა­ლი დის­ციპ­ლი­ნე­ბის დახ­ვე­წა, მოგ­ზა­უ­რო­ბა და ასე შემ­დეგ. UFC კი საბ­რძო­ლო ხე­ლოვ­ნე­ბე­ბის უმაღ­ლე­სი მწვერ­ვა­ლია, მარ­ტი­ვად რომ ვთქვათ, ამ სპორ­ტის ჩემ­პი­ონ­თა ლი­გაა. იქ მოხ­ვედ­რა კი იმას ნიშ­ნავს, რომ მსოფ­ლიო მას­შტა­ბის დო­ნეს უნდა აკ­მა­ყო­ფი­ლებ­დე.

ვის-ვის და, მებ­რძო­ლებს ნამ­დვი­ლად სა­კუ­თა­რი ხარ­ჯე­ბით, თავ­და­უ­ზო­გა­ვი შრო­მი­თა და ნი­ჭით უწევთ UFC-მდე გზის
გაკ­ვალ­ვა. უკა­ნას­კნელ წლებ­ში ქარ­თვე­ლე­ბი ერ­თმა­ნე­თის მი­ყო­ლე­ბით "შე­ცვივ­დნენ" UFC-ში და უმოკ­ლეს პე­რი­ოდ­ში გა­ით­ქვეს სა­ხე­ლი. მე­რაბ დვა­ლიშ­ვი­ლი, ილია თო­ფუ­რია, გუ­რამ ქუ­თა­თე­ლა­ძე, რო­მან დო­ლი­ძე და რაღა თქმა უნდა, დღე­ვან­დე­ლი სტა­ტი­ის გმი­რი გიგა ჭი­კა­ძე.

Sportall.Ge

მე­რა­ბი ტრა­დი­ცი­ულ ჭი­და­ო­ბას იყე­ნებს წარ­მა­ტე­ბით და თა­ვის წო­ნა­ში მო­წი­ნა­აღ­მდე­გის წაქ­ცე­ვის რე­კორ­დუ­ლი რა­ო­დე­ნო­ბა აქვს. ილია თო­ფუ­რია პირ­ვე­ლი ქარ­თვე­ლი მებ­რძო­ლია, რო­მე­ლიც ჯიუ-ჯით­სუს შავ ქა­მარს ფლობს, და­უ­მარ­ცხებ­ლად მი­ი­წევს წინ და 1 კვი­რა­ში მო­რიგ ბრძო­ლას გა­მარ­თავს. გიგა ჭი­კა­ძის ფეხი კი მთელ ორ­გა­ნი­ზა­ცი­ა­ში ცნო­ბი­ლია და ერთ-ერთ ყვე­ლა­ზე მრის­ხა­ნე გა­მა­ნად­გუ­რებ­ლად მი­იჩ­ნე­ვა.

16 იან­ვარს გიგა კელ­ვინ კა­ტარ­თან და­მარ­ცხდა, თუმ­ცა ნამ­დვი­ლი ქარ­თვე­ლი მებ­რძო­ლის უტე­ხი სუ­ლის­კვე­თე­ბა და ჩემ­პი­ო­ნის ხა­სი­ა­თი გა­მო­ავ­ლი­ნა. მისი ჯან­მრთე­ლო­ბის მდგო­მა­რე­ო­ბა და­მაკ­მა­ყო­ფი­ლე­ბე­ლია და წინ აღ­დგე­ნა და დას­ვე­ნე­ბა ელო­დე­ბა.

ჭი­კა­ძე ძი­უ­დო­ში საბ­ჭო­თა კავ­ში­რის ჩემ­პი­ო­ნის ოჯახ­ში და­ი­ბა­და. ზაზა ჭი­კა­ძე რამ­დენ­ჯერ­მე გახ­და კავ­ში­რის ჩემ­პი­ო­ნი და 23 წლის ასაკ­ში ოლიმ­პი­ა­და­ზე წას­ვლის შან­სიც მი­ე­ცა, თუმ­ცა მუხ­ლის ტრავ­მა მი­ი­ღო და კა­რი­ე­რის დას­რუ­ლე­ბა მო­უ­წია. როცა ვაჟი შე­ე­ძი­ნა, მტკი­ცედ გა­და­წყვი­ტა, რომ მას ჩემ­პი­ო­ნად გაზ­რდი­და.

Sportall.Ge

როცა მა­მას შვი­ლი სამ­შო­ბი­ა­რო­დან გა­მოჰ­ყავ­და, ვი­დეო ჩა­წე­რა: "ამ სა­ა­ვად­მყო­ფო­ში და­ი­ბა­და გიგა ჭი­კა­ძე - ჩემი პირ­ვე­ლი შვი­ლი და მო­მა­ვა­ლი ჩემ­პი­ო­ნი ძი­უ­დო­ში“. წლე­ბის შემ­დეგ ეს ვი­დეო კი­დევ უფრო ემო­ცი­უ­რად აღიქ­მე­ბა.

მი­უ­ხე­და­ვად იმი­სა, რომ უფ­რო­სი ჭი­კა­ძე ძი­უ­დო­ის­ტი იყო, 4 წლის ასაკ­ში უმ­ცრო­სი კი­ო­კუ­ში კა­რა­ტეს სექ­ცი­ა­ზე შე­იყ­ვა­ნა. პა­ტა­რას პირ­ვე­ლი ვარ­ჯი­შე­ბი უჭირ­და და ტი­რო­და, როცა შპა­გატ­ში ჩა­დი­ო­და. თუმ­ცა არ ნებ­დე­ბო­და და მუ­შა­ო­ბას გა­ნაგ­რძობ­და. მა­ლე­ვე ბიჭს სპორ­ტის ეს სა­ხე­ო­ბა თავ­და­ვი­წყე­ბით შე­უყ­ვარ­და და ბრი­უს ლის ფა­ნიც გახ­და.

როცა გი­გას 9 წელი შე­უს­რულ­და ის გო­ძიუ-რიუს სექ­ცი­ა­ში გა­და­ვი­და. კა­რა­ტეს ეს სა­ხე­ო­ბა ჰგავს MMA-ს - დაშ­ვე­ბუ­ლია იდაყ­ვე­ბი­თა და მუხ­ლე­ბით დარ­ტყმა, გდე­ბა და პარ­ტერ­ში ბრძო­ლაც. სწო­რედ იქ გა­იც­ნო სენ­სეი პა­ა­ტა ჭე­ლი­ძე, რო­მელ­თა­ნაც 18 წლამ­დე დარ­ჩა და სწო­რედ მისი დამ­სა­ხუ­რე­ბით ახლა გიგა UFC-ს იპყრობს.

Sportall.Ge

ჭი­კა­ძე პე­რი­ო­დუ­ლად სენ­სე­ის დრა­მა­ტულ ის­ტო­რი­ას იხ­სე­ნებს ხოლ­მე. პა­ა­ტა ჭე­ლი­ძე წარ­მო­შო­ბით აფხა­ზე­თი­დან არის, მაგ­რამ მოგ­ვი­ა­ნე­ბით ია­პო­ნი­ა­ში წა­ვი­და, რათა მა­სუ­ტა­ცუ იო­მას­თან ევარ­ჯი­შა. როცა აფხა­ზე­თის ომი და­ი­წყო, სენ­სეი სამ­შობ­ლო­ში დაბ­რუნ­და და აღ­მო­ა­ჩი­ნა, რომ მისი სახ­ლი გა­ნად­გურ­და, ოჯა­ხის წევ­რე­ბი კი და­ე­ხო­ცა. კა­რა­ტის­ტი თბი­ლის­ში გა­და­ბარ­გდა და ბავ­შვე­ბის გაწ­ვრთნა და­ი­წყო, ერთ-ერთი კი გიგა იყო. სენ­სეი ღრმად მორ­წმუ­ნე ქრის­ტი­ა­ნი გახ­ლდათ, კვი­რა­ო­ბით ბავ­შვე­ბი ეკ­ლე­სი­ა­ში დაჰ­ყავ­და, წირ­ვის შემ­დეგ კი ავარ­ჯი­შებ­და.

Sportall.Ge

გიგა კა­რა­ტე­ში უკვე წარ­მა­ტე­ბებს აღ­წევ­და: მო­ი­გო რამ­დე­ნი­მე სა­ერ­თა­შო­რი­სო ტურ­ნი­რი, და­იმ­სა­ხუ­რა შავი ქა­მა­რი.

18 წლის ასაკ­ში მებ­რძოლ­მა ცოლი მო­იყ­ვა­ნა. მო­მა­ვა­ლი მე­უღ­ლე სკო­ლის ასა­კი­დან უყ­ვარ­და. მას არ სურ­და მშობ­ლებ­ზე და­მო­კი­დე­ბუ­ლი ყო­ფი­ლი­ყო, თუმ­ცა აც­ნო­ბი­ე­რებ­და, რომ თუ კა­რა­ტე­ში დარ­ჩე­ბო­და, ფი­ნან­სუ­რად მყა­რად ვერ იქ­ნე­ბო­და. იმ პე­რი­ოდ­ში ჭი­კა­ძე კი­კბოქ­სინ­გის ყვე­ლა­ზე დიდი ორ­გა­ნი­ზა­ცი­ის, K-1-ის ფანი იყო და სწო­რედ ამ სპორ­ტში გა­და­წყვი­ტა ბედი ეცა­და. მა­ლე­ვე ჰო­ლან­დი­ა­ში გა­და­ვი­და სა­ცხოვ­რებ­ლად, რო­მე­ლიც კი­კბოქ­სის ერთ-ერთი "ზე­სა­ხელ­მწი­ფოა“.

კა­რა­ტეს მსგავ­სად, ახალ სპორ­ტშიც გი­გამ თავი გა­მო­ი­ჩი­ნა და 36 გა­მარ­ჯვე­ბა­სა და 8 მარ­ცხს მო­უ­ყა­რა თავი. 2010-ია­ნე­ბის და­სა­წყის­ში ორ­გა­ნი­ზა­ცია გა­კოტ­რდა (მოგ­ვი­ა­ნე­ბით ისევ აღ­დგა, თუმ­ცა უწინ­დე­ლი დი­დე­ბა ვე­ღარ და­იბ­რუ­ნა) და გი­გაც თა­ვის მო­მა­ვალ­ზე და­ფიქ­რდა. მას ორი არ­ჩე­ვა­ნი ჰქონ­და: კრი­ვი ან შე­რე­უ­ლი ორ­თაბ­რძო­ლე­ბი. გა­და­წყვე­ტი­ლე­ბის უკეთ მი­სა­ღე­ბად აშშ-ში გა­ემ­გზავ­რა.

Sportall.Ge

ოკე­ა­ნის გაღ­მა გა­დას­ვლის­თა­ნა­ვე, ქარ­თველ­მა მებ­რძოლ­მა თა­ვისი რე­ზი­უ­მე რამ­დე­ნი­მე დარ­ბაზს გა­უგ­ზა­ვნა, მა­ნამდე კი შტა­ტი­დან შტატ­ში ცდი­ლობ­და კარ­გი სა­ვარ­ჯი­შო დარ­ბა­ზის მო­ძებ­ნას. სა­ბო­ლო­ოდ, 2014 წელს მის­თვის Kings MMA-ს დარ­ბა­ზის კარი აღ­მოჩ­ნდა ღია, რომ­ლის მფლო­ბე­ლი და მთა­ვა­რი მწვრთნე­ლი რა­ფა­ელ კარ­დე­ი­როა. რაფა ერთ-ერთი ყვე­ლა­ზე ქა­რიზ­მა­ტუ­ლი და წარ­მა­ტე­ბუ­ლი მწვრთნე­ლია. სხვა­დას­ხვა დროს მას­თან ვარ­ჯი­შობ­დნენ: ან­დერ­სონ სილ­ვა, ფაბ­რი­სიო ვერ­დუ­მი, ვან­დერ­ლეი სილ­ვა. 2020 წელს კი კარ­დე­ი­რო მაიკ ტა­ი­სონს დაბ­რუ­ნე­ბა­ში და­ეხ­მა­რა. მა­იკ­მა როი ჯონსთან სა­გა­მო­ფე­ნო ბრძო­ლა მო­ა­წყო.

რა­ფას გიგა მო­ე­წო­ნა და მისი სტი­ლის სრულ­ყო­ფი­ლე­ბას შე­უდ­გა. 2014 წლი­დან გიგა ლოს-ან­ჯე­ლეს­ში ცხოვ­რობს. მსოფ­ლი­ო­ში სა­უ­კე­თე­სო ორ­გა­ნი­ზა­ცი­ა­ში მას 7 მო­გე­ბა და 1 მარ­ცხი აქვს. ამ პე­რი­ოდ­ში სა­ხე­ლო­ვა­ნი მო­წი­ნა­აღ­მდე­გე­ე­ბის და­მარ­ცხე­ბაც მო­ას­წრო - მან კაბ სუ­ან­სო­ნი და ედსონ ბარ­ბო­სა და­ა­ნო­კა­უ­ტა.

მი­უ­ხე­და­ვად იმი­სა, რომ ჭი­კა­ძე დგო­მის მებ­რძო­ლია, ის იშ­ვი­ა­თად "ჩე­ხა­ობს“. ქარ­თვე­ლი ძი­რი­თა­დად ცივ­სის­ხლი­ა­ნად მოქ­მე­დებს და ყვე­ლა მოძ­რა­ო­ბა გათ­ვლი­ლი აქვს. გარ­და ამი­სა, მდი­და­რი არ­სე­ნა­ლი აქვს და ყვე­ლა პო­ზი­ცი­ი­დან სა­ხი­ფა­თოა.

თავ­და­ჯე­რე­ბუ­ლი ჩვე­ნე­ბუ­რი კა­ტარ­თან მარ­ცხამ­დე მის დი­ვი­ზი­ონ­ში ტოპ მებ­რძო­ლებს ხში­რად იწ­ვევ­და. ის ამ­ბობ­და, რომ სა­უ­კე­თე­სო დამ­რტყმე­ლია და მაქს ჰო­ლო­ვე­ის ექიშ­პე­ბო­და: "გა­რან­ტი­ას გაძ­ლევთ, მე ორ­გა­ნი­ზა­ცი­ის სა­უ­კე­თე­სო დამ­რტყმე­ლი ვარ, დგომ­ში მაქს ჰო­ლო­ვე­ი­ზე უკე­თე­სი ვარ. მაქსს ორ რა­უნდში და­ვა­ნო­კა­უ­ტებ“. თუმ­ცა კელ­ვინ­თან მარ­ცხი სი­ტუ­ა­ცი­ას ცოტა ცვლის და გი­გას მაქ­სამ­დე მი­სას­ვლე­ლად, სულ მცი­რე, 2 ეფექ­ტუ­რი მო­გე­ბა დას­ჭირ­დე­ბა.


კომენტარები
"ძლიერი კი ვარ, მაგრამ ყველას აქვს რაღაც სისუსტე, დადებითი და უარყოფითი... მიმნდობი ადამიანი ვარ, რაც მინანია ზოგჯერ" - ლაშა ტალახაძე
"ძლიერი კი ვარ, მაგრამ ყველას აქვს რაღაც სისუსტე,...
6-01-2022, 01:19
лучший сайт где можно скачать шаблоны для dle 12.0 бесплатно